Laurens Antonie

Laurens Antonie (Lou) van Baardewijk (geb. 10 iuni 1855), zoon van Cornelis en broer van Adrianus, met zijn vrouw Willemina Havelaar en hun jongste zoons Laurens Antonie (Lou, zittend) en Frans.
Lou sr. was eerst huisschilder te Gorinchem, daarna hospitaal-soldaat te Amersfoort en vervolgens korporaal kok te Venlo. Ook is hij diaken geweest in de Gereformeerde kerk van Venlo.
Hij overleed in 1928 te Venlo.

Lou jr. huwde in 1922 te Utrecht met Jacoba Johanna Brandt en kreeg 6 kinderen, hij is overleden in 1922 te Venlo

Frans huwde in 1928 te Venlo met Joanne Arnoldina Boertje en kreeg 5 kinderen hij overleed daar in 1960.

Laurens Antonie (Lou) van Baardewijk (born 10 iuni 1855), son of Cornelis and Adrianus’ brother, with his wife Willemina Havelaar and their youngest sons Laurens Antonie (Lou, siiting) and Frans.
Lou sr. was a housepainter in Gorinchem (Holland), after that he was a soldier in Amersfoort and corporal cook in Venlo (Holland). He was a deken in the Reformed church of Venlo.
He died in Venlo 1928.

Lou jr. married in Utrecht 1922 with Jacoba Johanna Brandt. They got 6 children, he died in Venlo 1922.

Frans married in Venlo 1928 with Joanne Arnoldina Boertje and got 5 children. He died in 1960