Joannes van Baerdewijck

Gegevens Joannes van Baerdewijck en familie
Data Joannes van Baerdewijck and family

sorry Dutch only

Er zijn geen foto’s
There are no pictures

Informatie over Joannes van Baerdewijck (B1.1.2)

Overlijdensregisters van de pastoren van Waalwijk 1678-1808
Onderzoek J. v.d.Hammen (gem. archivaris) 1932, in opdracht van F. v. Baardewijk.
Overleden 5 october 1746: Maria van Bardewijck

Gem. archief Waalwijk (zie rapporten in map)
Gehuwd 8/11-1685 voor de RK kerk te Loon op Zand

Onderzoek J. v.d. Hammen (gem. archivaris) 1932, in opdracht van F. v. Baardewijk 30 November 1727.
Begrafenisregister van de koster van Waalwijk ca. 1690-1810 (met gapingen)
Archief kerk aan de haven
Hem wegens Johannes, zoon van Andries van Baerdewijk, kerkhof f0-6.

Rapport van familie onderzoek door Jan van Baardewijk Jhszn (A1.2.2.).
dd. 01-07-1983, Gemeente archief te Waalwijk.

Joannes van Baerdewijck, geb. te Baardwijk, overl. te Waalwijk, zoon van
Andreas Janszn. en Wilhelmina Anthonissen, ondertr./trouw 05/21-10-1685 te
Loon op Zand, voor de predikant (wettelijk) en 08-11-1685 in de R.K.kerk te
Loon op Zand met Maria Peters, ged. (R.K.) 01-11-1658 te Loon op Zand, begraven
05-10-1746 te Waalwijk, dochter van Petrus Gerards Peters en Catharina
Antonissen. In de R.K. huwelijks acte van 08-11-1685 zijn vermeld als testes:
Wilhelmus van Hasselt en Adriana, Adrianus dochter.

Rapport van familie onderzoek door Jan van Baardewijk Jhszn (A1.2.2).
dd. 05-07-1989. Gemeente archief te Waalwijk.

Overgenomen uit het kaartsysteem: Kinderen van Joannes van Baardewijk en
Maria Peters:

  1. Andreas, geb. te Waalwijk ca. 1692, tr. Waalwijk 19 mei 1727, overl.
    Waalwijk 14 oct. 1766.
  2. Adriana, geb. te Waalwijk ca. 1698, tr. Waalwijk 2 mei 1728, overl.
    Waalwijk 10 maart 1767.

Rapport van Jan van Baardewijk (A1.2.2):
Persoon info:
Naam van vader is gebaseerd op trouwregister van Johannes
waar hij genoemd wordt Jan Driesse van Baardwijk jongman van Baardwijk.
Geboorte datum: ca.1649
Geboorte plaats: Baardwijk
Geboorte bron: T Loon op Zand (NH)
Overlijden plaats: Waalwijk
Overlijden info: Overleden 29 november 1704, Joannes Andree
van Baerdewijck (bron: O Waalwijk (RK).
Begrafenis plaats: Waalwijk
Begrafenis info: Begraven 30 november 1727: hem wegens Johannes, zoon van
Andries van Baerdwijk, kerkhof f 0-6 (bron: B Waalwijk).

NOTE:
Bij Jan van Baardewijk (A1.2.2) staan 2 kinderen minder genoteerd namelijk: Dirck en Jan