Frans van Baardewijk

Frans van Baardewijk werd geboren op 24 augustus 1856 te Gorinchem. Voor zover bekend kreeg het echtpaar 9 kinderen. Op de foto zien we 7 kinderen, waaruit we kunnen afleiden dat de foto omstreeks 1900 gemaakt moet zijn. De jongste telg op de foto (het 7de kind; waarschijnlijk rechts onder op de foto) werd naar zijn vader vernoemd.
Met dit 7de kind (de kleinkinderen van Adrianus noemden hem oom Frans) hebben we veel contact gehad, voor zover aan ons bekend is hij diegene die begonnen is met onderzoek naar het voorgeslacht van de familie van Baardewijk. We hebben veel gegevens van hem over mogen nemen.
Ook Nettie uit Amerika had goede contacten met hem.

Een achter-kleindochter van Adriana van Baardewijk schrijft ons het volgende over deze foto.
Helemaal links, de oudste dochter van Frans van Baardewijk: Adriana Gosina Gerardina (Jaantje) van Baardewijk geboren: 14 mei 1884, overleden: 4 dec. 1940.
Tweede van links, het meisje met de pop: Anna Christina van Baardewijk. Geboren: 5 jan 1894, overleden: 8 mei 1975.
Derde van links, de jongen naast Anna Christina: Gerard Wilhelm van Baardewijk, geboren 2 sep 1890, overleden: 22 juli 1974.
Vierde van links: Jan van Baardewijk, geboren 18 maart 1886, overleden 4 dec. 1917.
Vijfde van rechts, de vader: Frans van Baardewijk, geboren 24 aug.1856, overleden 26 nov. 1919 (63 jaar oud).
De kleine jongen vooraan met de hoepel: Frans van Baardewijk, geboren 21 maart 1896, overleden 16 feb. 1973. *)
De volgende jongen, staande voor Jan, met zijn hand op de tafel: Cornelis (Kees) van Baardewijk, geboren: 29 nov 1891, overleden 12 jan 1966.
De dame helemaal rechts is de moeder: Antonette Huberdina (Eberstein) van Baardewijk, geboren 27 sept. 1862, overleden 21 april 1924 (61 jaar oud).
De kleine jongen staande naast zijn moeder: Laurens Antonie van Baardewijk, geboren 27 feb. 1898, overleden 11 juni 1941.

Deze foto is gemaakt begin 1904.
Frans and Antonette van Baardewijk hadden nog een kind die niet op deze foto staat, een dochter: Antoinette Huberdina (Netje) van Baardewijk, geboren 7 dec 1904, overleden 26 sep 1988.
Frans and Antonette van Baardewijk hadden nog een zoon die is overleden op 2-jarige leeftijd: Cornelis van Baardewijk, geboren 23 april 1888, overleden 16 okt. 1890. Frans and Antonette van Baardewijk hadden 9 kinderen in totaal.

Jan van Baardewijk (A1.2.2) schrijft ons n.a.v. bovenstaande:

  • Frans van Baardewijk,…, overleden 29 november 1919. De overlijdensdatum moet, volgens gemeentearchief Rotterdam, 26 november 1919 zijn. (aangepast)
  • (van Eberstein) moet zijn: Eberstein (aangepast)

*) Over Frans van Baardewijk, geboren 21 maart 1896, vonden we in het Gemeentearchief van Rotterdam deze pagina met foto (deze link werkt niet meer).

Frans van Baardewijk was born the 24th of august 1856 at Gorinchem (Holland). As far as we know he and his wife got 9 children. On the picture we see 7 children. So we can say that the picture was probably made about 1900.
The youngest one (the 7th child; probably right on the picture) was called after his father.
With this child (the grandchildren of Adrianus called him Uncle Frans) we did have many contacts. As far as we know he is the one who started the investigation to the ancasters of the family Van Baardewijk. We got a lot from him.
Also Netty from Amerika had good contacts with him.


A great-granddaughter of Adriana van Baardewijk told us more about the people on this photo:
On the far left seated: The oldest daughter of Frans van Baardewijk: Adriana Gosina Gerardina (Jaantje) van Baardewijk Born: 14 May 1884 Died: 4 Dec 1940.
Second from the left girl standing with a doll: Anna Christina van Baardewijk Born: 5 Jan 1894 Died: 8 May 1975.
Third from the left: boy standing next to Anna Christina: Gerard Wilhelm van Baardewijk Born: 2 Sep 1890 Died: 22 Jul 1974.
Fourth from the left boy, standing next to Gerard Wilhelm: Jan van Baardewijk Born: 18 Mar 1886 Died: 4 Dec 1917.
Fifth from the left gentleman standng next to Jan: The Father ~ Frans van Baardewijk Born: 24 Aug 1856 Died: 26 Nov 1919 Age 63.
The little boy in the front with the large hoop: Frans van Baardewijk Born: 21 Mar 1896 Died: 16 Feb 1973.
The boy standing directly in front of Jan with his hand on the table near to his father’s hand: Cornelis (Kees) van Baardewijk Born: 29 Nov 1891 Died: 12 Jan 1966.
The lady sitting on the far right: The Mother ~ Antonette Huberdina (Eberstein) van Baardewijk Born: 27 Sep 1862 Died: 21 Apr 1924 Age 61.
The little boy standing next to his mother: Laurens Antonie van Baardewijk Born: 27 Feb 1898 Died: 11 Jun 1941.

This photo was taken prior to 1904 as Frans and Antonette van Baardewijk had another child who is not on this family photo, a daughter name Antoinette Huberdina (Netje) van Baardewijk Born: 7 Dec 1904 Died: 26 Sep 1988.
Frans and Antonette van Baardewijk had another son who died at the age of 2 years: Cornelis van Baardewijk Born: 23 Apr 1888 Died: 16 Oct 1890 who is not on this photo.hoofdpagina / home
Frans and Antonette van Baardewijk had a total of 9 children.

*) About Frans van Baardewijk, born march 21, 1896, we found this page with photo in the Gemeentearchief of Rotterdam.