Cornelis van Baardewijk

De originele foto is groot uitgevoerd, met glas en een lijst er om heen en hing lang in de achterkamer bij zoon Adrianus (A1.6) die in de Bergstraat Rotterdam woonde. De originele foto met lijst is nu in het bezit van Aad de Bruijn (A1.11m.2).
This picture is a big one and was for a long time in the house of Adrianus (A1.6) who lived in the Bergstraat Rotterdam. The original one is now owned by Aad de Bruijn (A1.11m.2)

V.l.n.r. Jan Pieter (Jan) van Meeuwen (geb. 28 juni 1863), zijn vrouw Maria van Baardewijk (geb. 16 aug. 1868, haar zuster Adriana Gozina (Jaantje, geb. 7 aug. 1874) en hun vader Cornelis (geb. 15 dec. 1827).
From left: Jan Pieter (Jan) van Meeuwen (born 28 juni 1863), his wife Maria van Baardewijk (born 16 aug. 1868), her sister Adriana Gozina (Jaantje, born 7 aug. 1874) and their father Cornelis (born 15 dec. 1827).

Cornelis had bezwaar om zich te laten fotograferen maar zijn dochters wisten hem mee te lokken naar fotograaf S.W. Eskes, van de Kalkhaven, nr. 291 in zijn woonplaats Gorinchem.
Cornelis had problems being pictured. But his daughters did find a way to get him there. This picture was taken by photographer S.W. Eskes, Kalkhaven nr. 291 in Cornelis’ hometown Gorinchem.

Frans Sas, broer van Adriana Gozina Sas.
Frans is geboren op 12 October 1842 in Gorinchem en is 9 September 1866 te Gorinchem.
De foto rechts laat de naam van de fotograaf zien: W. Pelgrom, Gorinchem.
Foto ontvangen van een achter-achterkleinkind van Adriana.

Frans Sas is the brother of Adriana Gozina Sas. Frans was born 12 October 1842 Gorinchem, The Netherlands and died September 1866 Gorinchem.
The photo on the right (the close-up of Frans) shows the photo was taken by W. Pelgrom, Gorinchem.

Photo received from a great-great-granddaughter of Adriana

Gegevens over Cornelis van Baardewijk en zijn familie

Adressen:
Gorinchem: Katerstraat nr.6; Haarstraat nr.84
Cornelis overleed in het huis aan de Kortedijk nr.68 bij zijn dochter Marie.

Notities gemaakt in den Haag op 16 November 1964 (door F. v. Baardewijk (A1.10)).

 1. Overleden te Gorinchem: 16-4-1873 Aagje van Baardewijk, 1 jaar en 1 mnd.,
  dochter van Cornelis, schoenmaker, en Adriana Gozina Sas.
 2. Geboren te Gorinchem: 20-9-1869 Adrianus, zoon van Cornelis van Baardewijk,
  42 jaar, schoenmaker en Adriana Gozina Sas.

Notities gemaakt in den Haag op 16 November 1964 (door F. v. Baardewijk (A1.10)).
Gehuwd te Gorinchem 14-11-1880 Cornelis van Baardewijk, 22 jaar, smid, geboren alhier, zoon van Cornelis, schoenmaker, present, en Adriana Gosina Sas, overleden en Johanna van Kleef, 24 jaar, geb. te Boskoop, wonende alhier, dochter van Jan Vermeulen van Kleef, boomkweker, en Alida Klerks, beide won. te Boskoop. Getuigen: Dirk van Kleef, Apothekersbediende, broer van de bruid,27 jaar; Frans Sas zonder beroep, 80 jaar, grootvader; Frans van Baardewijk 29 jaar metselaar en Laurens Anthonie van Baardewijk 25 jaar, huisschilder, beide broers van de bruidegom.

Frans Sas, grootvader van (de bruid) Adriana Gosina Sas. Geb. 31-1-1802

Rapport van familie onderzoek door J. v. Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
Gemeente archief Gorinchem, dd. 06-08-1993
Bevolkingsregister, volgens gezinskaart 02-01-1862:

 1. Baardewijk van Cornelis 15-12-1827 Gorinchem Gorinchem
 2. Sas Adriana Gozina 07-08-1831 Gorinchem
 3. Baardewijk van Laurens Antonie 10-06-1855 Gorinchem
 4. Baardewijk van Frans 24-08-1856 Gorinchem
 5. Baardewijk van Cornelis 24-10-1858 Gorinchem
 6. Baardewijk van Maaike 20-05-1861 Gorinchem
  Allen Chr. Geref. Adres: Katerstraat D 280, na inschrijfdatum gewijzigd D 289
  en weer gewijzigd D 260.

Bevolkingsregister, volgens gezinskaart 01-01-1890:

 1. Baardewijk van Cornelis 15-12-1827 Gorinchem schoenmaker
 2. Baardewijk van Johanna Adriana 19-09-1866 Gorinchem
 3. Baardewijk van Maria 16-08-1868 Gorinchem
 4. Baardewijk van Adrianus 20-09-1869 Gorinchem metselaar
 5. Baardewijk van Adriana Gozina 07-08-1874 Gorinchem
  Allen Chr.Geref. Adres: Haarsteeg 131, later gewijzigd in Katerstraat D 260,
  C 255, Kortendijk (A50), 91 (x). Cornelis is overleden 07-03-1915. Johanna
  Adriana heeft gewoond bij Duuring en is 05-02-1900 vertrokken naar N.Amerika.
  Maria heeft gewoond bij J.C.Piekhart.

Rapport van familieonderzoek door Jan van Baardewijk (A1.2.2)
Gemeentearchief Gorinchem dd.06-08-1993
Enkele overnummeringen van adressen volgens registers:
woning:
Haarstraat D 131 (1890) naar nr. 84 (laatste wijz.)
Katerstraat D 280 (1862) naar
D 289 ( ) naar
D 260 (1890) naar nr. 6 (laatste wijz.)
Kortendijk A 54 (1849) naar
A 58 (1858) naar
A 50 (1889) naar nr.117 (laatste wijz.)
Kortendijk A 75 (1849) naar
A 81a (1858) naar
A 91 (1889) naar nr. 68 (laatste wijz. in 1929)
Zusterstraat ben. C 468 ( ) naar nr. 24 (laatste wijz. in 1930)

Bij navraag aan de betreffende gemeentelijke dienst van Gorinchem door de heer
Jos Walraven van het archief bleek het volgende:
Woning Kortendijk nr. 117 is sinds 1849 niet merkbaar verbouwd of gerenoveerd.
Woning Kortendijk nr. 68 is enkele jaren geleden gerenoveerd.
Woning Zusterstraat nr. 24 is nog in de staat van 1930 of nog daarvoor.

Verder overgenomen van Jan v.B. te Amersfoort (A1.2.2):

Persoon klad:
Hij wordt genoemd in Uittreksel notulen van de kerkenraad Chr. Afgesch.
Gemeente – Chr. Geref. Kerk te Gorinchem:
04-01-1861, 13-03-1863, 28-09-1866, 22-02-1867, 19-03-1869, 05-06-1874,
16-10-1874, 30-10-1874, 06-12-1878, 20-12-1878, 27-12-1878, 03-01-1879,
09-05-1879, 10-12-1880, 07-01-1881, 08-04-1881, 02-11-1881, 05-01-1883,
02-03-1885, 16-04-1886, 06-12-1888, 08-06-1889, 13-06-1889, 09-09-1890,
15-04-1891, 03-07-1891, 17-07-1891, 07-08-1891 (2x), 18-09-1891, 05-11-1891,
27-11-1891 (2x), 29-01-1892, 04-03-1892
en in Uittreksel notulen kerkenraad Gereformeerde Kerk te Gorinchem:
10-08-1892, 29-09-1893, 22-12-1893 (2x), 05-01-1894 (2x), 24-01-1894,
09-02-1894, 02-12-1896, 09-12-1896.

Persoon info:
Gekomen uit de RK kerk deed hij op 15-03-1850 belijdenis voor de kerkenraad van
de Christelijke Afgescheiden gemeente van Gorinchem en werd hij de tweede
zondag daarna in de avondkerkdienst als lid bevestigd (bron: notulen kerkenraad
CA).

Voordat Cornelis zich bij de CA gemeente voegde, kwam hij in kennis met Adriana
Gosina Sas, die in 1847 op 15-jarige leeftijd met haar ouders tot de CA
gemeente toetrad. Volgens mondelinge overlevering onderzocht hij echter zelf
zeer nauwkeurig alles voordat hij de stap zette.

Vanaf 1879 tot 1893 was hij zonder onderbreking ouderling (bron: notulen
kerkenraad CA/CG Gorinchem).

Verder was hij getuige bij het huwelijk van zijn zoon Cornelis met Johanna van
Kleef op 14-11-1880 en bij het huwelijk van zijn zoon Adrianus met Helena
Baljon op 10-06-1892. Op 19-03-1894 was hij aanwezig bij de aangifte van de
geboorte van zijn kleinzoon Johannes, zoon van Adrianus. (zie ook Over
overgrootvader in Familieblad ter informatie aan het nageslacht van Adrianus
van Baardewijk en Johanna van Baardewijk- Wareman nr. 6).

In 1915 woonde hij Kortendijk A 91 (later nr. A 91 gewijzigd in 68)

Vorige bekende adressen te Gorinchem: 15-12-1827 Kortendijk A 54; 01-01-1840
Kortendijk A 28 (bron: BR 1840); na trouwdatum Katerstraat D 280, D 289, D 260
(bron: GzK BR 1862); Haarsteeg D 131, Katerstraat D 260, C 255, Kortendijk (A
50), 91 (x) (bron: GzK BR 1890); Katerstraat D 260, Haarstraat D 131 (bron GzK
BR 1862) [Kortendijk A 54 is gewijzigd in nr. 117, Katerstraat D 260 in nr.6 en
Haarstraat D 131 in nr. 84 (bron: reg. GA Gorinchem)].

Geboorte datum: 15-12-1827
Geboorte plaats: Gorinchem
Geboorte tijd: 01.30
Geboorte bron: akte
Geboorte akte: 228
Geboorte info:
Aangifte 15-12-1827 door de vader, gepensioeneerd militair, in tegenwoordigheid
van Jacobus Kelder, 35 jaar, kleermaker, en Jan Berendse, 31 jaar, arbeider
(afdruk akte in dossier).

Doop plaats: Gorinchem
Gezindte: RK
Doop bron: GzK BR 01-01-1830
Overlijden datum: 07-03-1915
Overlijden plaats: Gorinchem
Overlijden tijd: 13.00
Overlijden bron: akte
Overlijden akte: 60
Overlijden info:
Aangifte door Arie Willem van Dalen, 40 jaar, huisschilder en Huig van Meeuwen,
35 jaar, landbouwer (afdruk akte in dossier). Sterfhuis: Kortendijk A 91 (het
adres van zijn schoonzoon Jan Pieter van Meeuwen en zijn dochter Maria, waarbij
hij inwoonde). Tekst rouwkaart (in dossier):
Heden ontsliep zacht en kalm, in zijnen Heer en Heiland, onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en Over-Grootvader CORNELIS VAN BAARDEWIJK, Wedn. van Adriana
Gozina Sas, in den ouderdom van 87 jaren. Hoewel dankbaar voor hetgeen de Heere
ons zoovele jaren in hem schonk, stemt zijn heengaan ons tot diepe droefheid
(volgen namen familie).

Begrafenis datum: 10-03-1915
Begrafenis plaats: Gorinchem
Begrafenis info:
De datum is af te leiden uit een brief van dochter Maria aan haar broer
Adrianus, geschreven na het overlijden van hun vader (brief in dossier).

Relatie klad:
Getuige Joost de Kloe was ook getuige bij het huwelijk
van Johannes van Baardewijk en Aantje Snoek op 18-05-1853

In Uittreksel notulen kerkenraad Chr. Afgesch. Gemeente – Chr. Geref. Kerk te
Gorinchem wordt hij genoemd 22-02-1847, 11-01-1850, 14-12-1853, 28-11-1856,
10-02-1860, 23-01-1864, 10-08-1866, 24-01-1868.

Huwelijk:
Wettelijk datum: 20-04-1853
Wettelijk plaats: Gorinchem
Wettelijk getuigen:
Leendert van Bergeijk, 46 jaar, schoenmaker, Joost de Kloe, 36 jaar, winkelier,
Hendrik Stam, 55 jaar, hovenier, en Jan de Bruin, 34 jaar, sloper, allen
wonende te Gorinchem en bekenden van de komparanten.
Wettelijk bron: akte
Wettelijk akte: 19
Wettelijk info: De vader van de bruid, Frans Sas, was aanwezig
en gaf zijn toestemming (afdruk akte in dossier). Dokument in dossier (bij Jan v.Baardewijk (A1.2.2) te Amersfoort.