Andreas van Baerdwijc

Er zijn geen foto’s.
No pictures.

Informatie over Andreas van Baerdwijc (B1.1)
Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2) dd. 01-07-1983 Gemeente archief te Waalwijk.
Joannes van Baerdewijck (B1.1.1), geb. te Baardwijk, overl. te Waalwijk, zoon
van Andreas Janszn. (B1.1) en Wilhelmina Anthonissen (B1.1v), ondertr./trouw
05/21-10-1685 te Loon op Zand, voor de predikant (wettelijk) en 08-11-1685 in
de R.K.kerk te Loon op Zand met Maria Peters, ged. (R.K.) 01-11-1658 te Loon
op Zand, begraven 05-10-1746 te Waalwijk, dochter van Petrus Gerards Peters en
Catharina Antonissen. In de R.K. huwelijks acte van 08-11-1685 zijn vermeld
als testes: Wilhelmus van Hasselt en Adriana, Adrianus dochter.

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn. (A1.2.2)
dd. 05-07-1989. Gemeente archief te Waalwijk
.

Geraadpleegd de rechterlijke archieven, inventaris nrs. 32 en 34. Daarin
niets aangetroffen dat opheldering kan geven omtrent het echtpaar Andries
(Andreas) van Baerdwijc (B1.1) en Willemtgen (Wilhelmina) Teunis (Anthonissen)
(B1.1v). Het slecht kunnen lezen van het oude handschrift was daarbij wel een
handicap.
Uit nadere bestudering van de (RK) trouwacte van 27-12-1651 bleek echter dat
het daarin om hetzelfde echtpaar gaat als in de trouwacte van 23-09-1627. In
eerstgenoemde acte staat namelijk dat zij 25 jaar geleden zijn getrouwd voor
de predikant. Van deze acte bezit ik een copie.
Het bleek niet mogelijk om ter plaatse een afdruk te krijgen van de (Geref.)
trouwacte van 1627. Het gekopieerde trouwregister 1621-1637 bleek niet
compleet betreffende de jaren 1626,1627,1628. Het orginele trouwregister
bevind zich in het archief van de Ned. Herv. Gemeente te Baardwijk. Een bezoek
aan dat archief kan wellicht een afdruk van de betreffende acte opleveren.
Verder ontving ik een kopie van de doopacte betreffende Antonius (B1.1.1),
zoon van bovengenoemd echtpaar, 15 mei 1635, RK Waalwijk.

Rapport van Jan van Baardewijk (A1.2.2) te Amersfoort:
Persoon info:
In het trouwregister van de Ned.Herv. kerk te Baardwijk wordt hij Andries
Jansse van Baerdwijc (B1.1) genoemd. Of hij reeds met de achternaam -van
Baerdwijc- bekend stond is niet zeker. Het is mogelijk dat de naam -Baerdwijc-
op de plaats van inwoning betrekking heeft en werd gebruikt ter onderscheiding
van personen met dezelfde (voor)namen die wel te Baardwijk trouwden maar uit
andere plaatsen kwamen.

Bij huwelijk:
Wettelijk datum: 23-09-1627
Wettelijk plaats: Baardwijk
Wettelijk bron: T Baardwijk
Kerkelijk datum: 27-12-1651
Kerkelijk plaats: Waalwijk
Kerk: RK
Kerkelijk getuigen: Maria Jans en Wilhelmus Vloots
Kerkelijk bron: T Waalwijk (RK)
Kerkelijk brontekst: Contract huwelijk vⅱr 25 jaar, ten overstaan van
predikant: Andreas Janszn en Wilhelmina Antonii.
Getuigen: Maria Jans en Wilhelmus Vloots
(vrij vertaald uit het latijn door M.J.Jagers; afdruk van akte in dossier)